Chào mừng quý vị và các bạn tham gia Cuộc thi "Tìm hiểu tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".
Cuộc thi tuần sẽ bắt đầu nhận đáp án từ 10h thứ 6 tuần này đến 10h thứ 6 tuần kế tiếp.
Xin vui lòng điền thông tin vào các yêu cầu sau:
Họ và tên: *
Ngày sinh: *
Địa chỉ: *
Điện thoại:
Email:
CMND: *

Hoàn thành các câu hỏi sau:
Trong bài thơ “Khuyên thanh niên”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng không bền/Đào núi và lấp biển/Quyết chí ắt làm nên”. Bạn hãy cho biết bài thơ trên ra đời vào năm nào? (*)
A. Năm 1950
B. Năm 1951
C. Năm 1954

Câu hỏi phụ: (*)
Có bao nhiêu người trả lời đúng câu hỏi trên?

(*) Các mục yêu cầu bắt buộc phải điền thông tin!

Ban tổ chức cuộc thi Powered By Vega Technology Group