Tìm kiếm
Một chuyên trang của Tuổi Trẻ Online TUỔI TRẺ Online Trang nhất Tư vấn Kinh nghiệm Thời sự Hướng nghiệp Cuộc thi
  Việc làm Online

Mẫu quyết định thôi việc

TTO - Tôi muốn có mẫu quyết định thôi việc đối với các Hợp đồng lao động đã thanh lý hợp đồng. (Nguyen Xuan)

- Tư vấn của luật sư Nguyễn Thị Diễm Phượng - Văn phòng luật sư J&J

Pháp luật lao động không ban hành mẫu Quyết định cho thôi việc đối với các Hợp đồng lao động đã thanh lý hợp đồng. Sau đây là một mẫu đề nghị và chỉ có giá trị tham khảo.

(Tiêu đề của doanh nghiệp)                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

***

TP. Hồ Chí Minh, ngày    tháng   năm 2006

QUYẾT ĐỊNH THÔI VIỆC

- Căn cứ Bộ Luật Lao Động.

- Căn cứ Biên bản Thanh lý Hợp đồng Lao động ký ngày ___/____/ 2006 của ông (bà) __________ với Công ty [ABC]

BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY [ABC]

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay thỏa thuận cho ông (bà) có tên sau đây được nghỉ việc tại Công ty [ABC] kể từ ngày ____ tháng ____ năm 2006 và được hưởng các khoản trợ cấp thôi việc theo luật định:

Ông (Bà)     ________________________

Sinh ngày:   ________________________

Chức vụ:    ________________________

Bộ phận công tác:  ________________________

Điều 2: Ông/Bà _________________________ và các Ông/Bà Phó Giám đốc Hành chính, Trưởng phòng Phòng Kế Toán, Phòng Tổ Chức và các bộ phận khác của  Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

CTY [ABC}

(Giám đốc ký tên và đóng dấu)

Nơi nhận:

- Ông/Bà ____________ (để biết & thi hành)

- Phó Giám đốc Công Ty (để biết & thi hành)

- Phòng Kế Toán Công Ty (để biết & thi hành)

- Phòng Tổ Chức Công Ty (để biết & thi hành)

- Phòng LĐTB & XH quận ____, TP. HCM (để báo cáo).

Mẫu Quyết định thôi việc nêu trên chỉ có giá trị tham khảo, trong thực tế bạn có thể có những điều chỉnh cho phù hợp với từng tình huống cụ thể.

THỂ HÀ thực hiện

Mọi thắc mắc liên quan đến vấn đề lao động việc làm, kỹ năng nghề nghiệp, quyền lợi của người lao động... bạn đọc có thể gửi về chương trình "Tư vấn việc làm" tại địa chỉ: tto@tuoitre.com.vn

Để chính xác về nội dung, vấn đề cần hỏi, xin bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ unicode). Xin chân thành cảm ơn!

           

     Thị trường lao động TP.HCM cuối năm 2006: Tăng tốc! - (22/08)
     Còn nhiều "rào cản" cho người khuyết tật - (21/08)
     Bán hàng qua điện thoại: Dễ hay khó? - (21/08)
     NLĐ nghỉ việc do hết hạn HĐ, doanh nghiệp vẫn phải trả trợ cấp thôi việc? - (21/08)
     Vi phạm Luật Lao động vẫn phổ biến - (21/08)
     Níu kéo nghề làm chổi - (20/08)
     200 năm - một làng nghề - (20/08)
     Làm trái chuyên môn, lương thấp hơn so với làm đúng chuyên môn? - (20/08)
     Nghịch lý của vấn đề xuất khẩu lao động - (19/08)
     Đừng để bị bắt nạt trong công việc   - (19/08)
Ngành:
Tỉnh/Thành Phố:
Nhận Bản Tin Việc Làm
Đăng ký để nhận bản tin về những cơ hội việc làm mới nhất.
Thăm dò ý kiến
  Theo bạn, so với nam giới, độ tuổi về hưu của nữ nên:
Nghỉ hưu trước nam giới 5 năm
Nghỉ hưu trước nam giới 10 năm
Bằng với tuổi nghỉ hưu của nam giới
Bằng tuổi nghỉ hưu của nam, nhưng nếu có nhu cầu, có thể nghỉ trước nam 1-5 năm mà vẫn hưởng nguyên chế độ
     
Bản quyền © 2003 - 2010 Tuổi Trẻ Font Unicode |  Quảng Cáo |  Đặt Báo |  Hướng Dẫn |  Liên Hệ Phát triển bởi Moore Corp.