Tìm kiếm
Một chuyên trang của Tuổi Trẻ Online TUỔI TRẺ Online Trang nhất Tư vấn Kinh nghiệm Thời sự Hướng nghiệp Cuộc thi
  Tư vấn pháp luật

Công ty không thanh toán tiền ngoài giờ, làm sao?

TTO - * Tôi đã làm việc tại công ty được 3 năm. Theo phụ lục hợp đồng tôi ký với công ty, tiền lương hằng tháng của tôi bao gồm tiền lương căn bản + lương năng suất + phụ cấp.

Ngoài những ngày làm việc, công ty tôi còn bố trí cho nhân viên trực ngoài giờ để hỗ trợ khách hàng. Theo quy định của công ty, các nhân viên trực ngoài giờ được quyền nghỉ bù vào các ngày tiếp theo. Nếu nhân viên không nghỉ bù thì các ngày nghỉ bù sẽ được tính thành ngày phép.

Ngày 29-2-2012, tôi thôi việc tại công ty. Vào thời điểm này tôi có 24 ngày phép và 21 ngày nghỉ bù. Công ty đã giải quyết cho tôi như sau: 24 ngày phép quy thành tiền (tiền ngày phép = [tiền lương căn bản + lương năng suất] / số ngày làm việc của tháng x* 24), không tính phụ cấp. 21 ngày nghỉ bù thì công ty lại không thanh toán tiền cho tôi như hứa hẹn ban đầu.

Tôi liên lạc với phòng nhân sự của công ty thì được trả lời là công ty đã trả lương cao cho tôi rồi nên không thanh toán tiền nghỉ bù. Công ty làm như vậy đúng hay sai? Nếu sai tôi phải làm sao?

(Ngọc Bích)

- Điều 76 Bộ luật lao động (BLLĐ) quy định: "Người lao động (NLĐ) do thôi việc hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được trả lương những ngày chưa nghỉ".

Điều 14 nghị định 114/2002/NĐ-CP ngày 31-12-2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của BLLĐ về tiền lương quy định: "Tiền lương trả cho NLĐ nghỉ hằng năm, nghỉ ngày lễ, nghỉ về việc riêng có hưởng lương được tính theo lương thời gian, bằng tiền lương theo hợp đồng lao động của tháng trước liền kề gồm tiền lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp khu vực, phụ cấp chức vụ (nếu có) chia cho số ngày làm việc tiêu chuẩn trong tháng theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp, cơ quan lựa chọn nhưng tối đa không quá 26 ngày, nhân với số ngày được nghỉ theo quy định".

Chiếu theo quy định trên, nếu:

- Trường hợp phụ cấp lương của bạn là phụ cấp khu vực, phụ cấp chức vụ thì tiền lương đối với 24 ngày nghỉ hằng năm của bạn được tính như sau:

[(lương căn bản + lương năng suất + phụ cấp khu vực, phụ cấp chức vụ): số ngày làm việc tiêu chuẩn trong tháng)] x 24

- Trường hợp phụ cấp lương của bạn không phải là phụ cấp khu vực, phụ cấp chức vụ thì tiền lương đối với 24 ngày nghỉ hằng năm của bạn được tính như sau:

[(lương căn bản + lương năng suất): số ngày làm việc tiêu chuẩn trong tháng)] x 24

Đối với việc trả lương làm thêm giờ, điều 61 BLLĐ quy định:

1- Người lao động làm thêm giờ được trả lương theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300%.

Nếu làm thêm giờ vào ban đêm còn được trả thêm theo quy định tại khoản 2 điều 61 BLLĐ.

Nếu NLĐ được nghỉ bù những giờ làm thêm thì người sử dụng lao động chỉ phải trả phần tiền chênh lệch so với tiền lương tính theo đơn giá tiền lương, hoặc tiền lương của công việc đang làm của ngày làm việc bình thường.

2- Người lao động làm việc vào ban đêm quy định tại điều 70 của BLLĐ thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương, hoặc tiền lương của công việc đang làm vào ban ngày.

Vậy căn cứ theo quy định trên, trường hợp NLĐ làm thêm giờ được nghỉ bù vào các ngày tiếp theo thì công ty bạn còn phải trả thêm cho NLĐ tiền chênh lệch so với tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm của ngày làm việc bình thường. Còn trường hợp NLĐ làm thêm giờ nhưng không được nghỉ bù vào các ngày tiếp theo, thì công ty bạn phải trả lương làm thêm giờ cho NLĐ theo đúng quy định tại điều 61 BLLĐ.

Việc công ty bạn chỉ tính các ngày nghỉ bù được tính thành ngày phép đối với trường hợp NLĐ không nghỉ bù là không đúng quy định của pháp luật lao động, và việc công ty không thanh toán tiền lương làm thêm giờ cho bạn đối với 21 ngày nghỉ bù là sai với quy định của pháp luật lao động.

Ngoài ra, nếu trong thời gian ba năm bạn làm việc tại công ty, nếu công ty không đóng bảo hiểm thất nghiệp cho bạn thì khi bạn nghỉ việc, bạn còn được công ty trả trợ cấp thôi việc cho bạn theo đúng quy định điều 42 BLLĐ.

Để bảo vệ quyền lợi, căn cứ điều 158 BLLĐ, bạn có quyền làm đơn yêu cầu giám đốc công ty giải quyết. Trường hợp giám đốc công ty không giải quyết hoặc giải quyết không thỏa đáng, căn cứ điều 165, 165a, 166, 167 BLLĐ bạn có quyền làm đơn yêu cầu hội đồng hòa giải cơ sở (nếu công ty đã thành lập hội đồng hòa giải cơ sở) hoặc làm đơn yêu cầu cơ quan lao động cấp huyện nơi công ty có trụ sở chính cử hòa giải viên lao động để tiến hành hòa giải.

Trường hợp hòa giải không thành hoặc quá ba ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu hòa giải mà không tiến hành hòa giải, thì bạn có quyền khởi kiện công ty yêu cầu tòa án nhân dân cấp huyện nơi công ty có trụ sở chính giải quyết.

Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp về tiền lương là sáu tháng kể từ ngày công ty không thanh toán tiền lương làm thêm giờ cho bạn.

Luật sư TRỊNH VĂN HIỆP
(Văn phòng luật sư Gia Thành)

           

     Còn dư ngày phép, được trả lương - (13/03)
     Đặt trạm ở quốc lộ để thu phí? - (13/03)
     Cách tính trợ cấp nghỉ dưỡng sức sau sinh - (27/02)
     Trợ cấp xã hội dành cho người cao tuổi - (23/02)
     Thuê chung cư nhà nước, khi giải tỏa có được đền bù? - (14/02)
     Thời hạn cấp phiếu lý lịch tư pháp? - (31/01)
     Lương chỉ đạt 40-50% theo hợp đồng? - (17/01)
     Quyền lợi của người lao động khi nghỉ hưu trước tuổi - (14/01)
     Nghỉ việc đúng luật nhưng không được thanh toán lương? - (12/01)
     Công ty trả lương ngày lễ vào cuối năm, đúng hay sai? - (11/01)
Ngành:
Tỉnh/Thành Phố:
Nhận Bản Tin Việc Làm
Đăng ký để nhận bản tin về những cơ hội việc làm mới nhất.
Bản quyền © 2003 - 2010 Tuổi Trẻ Font Unicode |  Quảng Cáo |  Đặt Báo |  Hướng Dẫn |  Liên Hệ Phát triển bởi Moore Corp.