Tổng số thành viên của TTO: 504541
Thành viên đăng nhập: 14
Top 10 thí sinh
 • Trần Quốc Hoà
 • Trần Duy Thiện
 • Thân Đặng Đăng Khoa
 • Võ Kim Loan
 • Phạm Minh Tài
 • Lê Thị Dung
 • Vũ Thành Đô
 • Lê Minh Thuyết
 • 30
 • haha
 • Trần Quốc Hoà
 • Trần Duy Thiện
 • Thân Đặng Đăng Khoa
 • Võ Kim Loan
 • Phạm Minh Tài
 • Lê Thị Dung
 • Vũ Thành Đô
 • Lê Minh Thuyết
 • 30
 • haha
​Khai cuộc “Ánh sáng thời đại” cho thầy cô giáo trẻ
TTO - Hội thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng thời đại” năm 2016 đã chính thức khởi động hôm nay 17-4. Chi tiết
Thời gian thi gồm 04 đợt
 • Đợt 1
  Bảng A: từ 09g00 đến 23g00 ngày 17/4/2016
  Bảng B: từ 09g00 ngày 17/4/2016 đến 23g00 ngày 20/4/2016
 • Đợt 2
  Bảng A: từ 09g00 ngày 23/4/2016 đến 23g00 ngày 24/4/2016
  Bảng B: từ 09g00 ngày 23/4/2016 đến 23g00 ngày 27/4/2016
 • Đợt 3
  Bảng A, B: từ 08g00 ngày 07/5/2016 đến 23g00 ngày 08/5/2016
 • Vòng chung kết: chủ đề “Ánh sáng thời đại” từ 14g00 đến 17g00 (bảng A) và từ 17g00 đến 22g00 (bảng B) ngày 14/5/2016