Tổng số thành viên của TTO: 550463
Thành viên đăng nhập: 0
Top 10 thí sinh
Top 10 số lượng thi
Thời gian thi gồm 04 đợt
 • Đợt 1
  Bảng A: từ 09g00 đến 23g00 ngày 17/4/2016
  Bảng B: từ 09g00 ngày 17/4/2016 đến 23g00 ngày 20/4/2016
 • Đợt 2
  Bảng A: từ 09g00 ngày 23/4/2016 đến 23g00 ngày 24/4/2016
  Bảng B: từ 09g00 ngày 23/4/2016 đến 23g00 ngày 27/4/2016
 • Đợt 3
  Bảng A, B: từ 08g00 ngày 07/5/2016 đến 23g00 ngày 08/5/2016
 • Vòng chung kết: chủ đề “Ánh sáng thời đại” từ 14g00 đến 17g00 (bảng A) và từ 17g00 đến 22g00 (bảng B) ngày 14/5/2016