Cuộc thi được chia thành 3 bảng theo đối tượng. Vui lòng cập nhật đầy đủ thông tin cá nhân(Đối tượng dự thi, Quận - Huyện ...) để được dự thi và đủ điều kiện để tính kết quả chung cuộc Tại đây
Tin mới