Hội thi Tuổi trẻ học tập và làm theo

tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

***

I. Thời gian, đối tượng và cách thức đăng ký dự thi

1. Thời gian

1.1. Thời gian tổ chức cuộc thi:

- Thông báo Thể lệ Cuộc thi: Tháng 11 năm 2014, đăng tải trên trang thông tin điện tử của các đơn vị có liên quan.

- Phòng ôn thi và thi thử: Được mở lúc 08g00 ngày 13/12/2014 đến 24g00 ngày 21/12/2014.

- Khai mạc Cuộc thi: 09g00 – 10g30 ngày 23/12/2014 (thứ Ba).

1.1.1. Thời gian thi trắc nghiệm

a) Vòng 1:

- Từ 10g30 ngày 23/12/2014  đến 17g00 ngày 25/01/2015.

- Công bố kết quả vòng 1 lúc 9g00 ngày 01/02/2015 (Chủ nhật).

b) Vòng 2:

- Từ 09g00 ngày 06/02/2015 đến 17g00 ngày 01/03/2015.

- Công bố kết quả vòng 2 lúc 9g00 ngày 8/3/2015 (Chủ nhật).

1.1.2. Thời gian nhận chủ đề phần thi tự luận

- Ngay từ vòng 1, Ban Tổ chức công bố chủ đề thi tự luận để thí sinh chủ động chuẩn bị bài thi.

- Nhận bài thi tự luận từ ngày 09/3/2015 đến 24g00 ngày 29/3/2015.

- Công bố kết quả phần thi tự luận: 14g00 ngày 19/4/2015 (Chủ nhật).

1.1.3. Công bố kết quả chung cuộc Cuộc thi: 9g00 ngày 26/4/2015 (Chủ nhật).

1.1.4. Tổng kết và trao giải chung cuộc Cuộc thi: dự kiến tổ chức tháng 5 năm 2015.

2. Đối tượng dự thi

- Đoàn viên, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên ở trong nước và ngoài nước.

- Các tầng lớp nhân dân quan tâm Cuộc thi.

3. Cách thức đăng ký

- Đăng ký tạo tài khoản trực tuyến: Được mở từ 08g00 ngày 13/12/2014, Ban tổ chức sẽ mở chuyên trang điện tử của Cuộc thi để thí sinh vào đăng ký, tạo tài khoản của cá nhân đến 17h00 ngày 28/3/2015 (trước khi kết thúc Vòng thi viết 01 ngày). Tài khoản sẽ được xác nhận qua thư điện tử (email) của cá nhân. Mỗi thí sinh chỉ được phép đăng ký một tài khoản duy nhất để tham gia Cuộc thi.

- Vòng thi trắc nghiệm: Thí sinh chưa thỏa mãn với kết quả thi có thể đăng nhập để thi lại từ đầu, số lần thi lại không quá 05 lần/một vòng thi. Thời gian dự thi của mỗi vòng tối đa 50 phút.

- Thí sinh có thể sử dụng lại các tài khoản đã đăng ký trong các Hội thi trực tuyến do Báo Tuổi trẻ đã tổ chức trước đây (Hội thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Tầm nhìn xuyên thế kỷ” và “Ánh sáng thời đại”, Hội thi “Hành trình theo chân Bác”, Hội thi “Biển đảo quê hương”) để tham gia Cuộc thi này.

- Thí sinh đăng nhập vào địa chỉ của Báo Tuổi trẻ điện tử http://tuoitre.vn  để đăng ký dự thi; hoặc các website có liên kết tổ chức Cuộc thi để biết thông tin về Cuộc thi: Bộ Giáo dục và Đào tạo http://www.moet.edu.vn; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh http://www.doanthanhnien.vn; Báo Giáo dục và Thời đại http://www.gdtd.vn; Báo Mực tím điện tử www.muctim.com.vn; Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn; Nhà Văn hóa Thanh niên http://www.nvhtn.org.vn, Nhà Văn hóa Sinh viên http://www.nvhsv.org.vn.

- Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi - Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Công tác học sinh, sinh viên) 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội, ĐT: 04.38694984; 01237485979; e-mail: nxha@moet.edu.vn.

II. Cách thức chấm điểm và xét giải

1. Cách thức chấm điểm

- Mỗi câu hỏi phần thi trắc nghiệm tương ứng 01 điểm, phần thi tự luận có điểm tối đa 100 điểm.

- Thí sinh phải tham gia các vòng thi trắc nghiệm, phần thi tự luận mới được xem xét trao giải chung cuộc.

- Phần thi trắc nghiệm: Trong trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm, sẽ lựa chọn thí sinh có thời gian làm bài ngắn hơn.

2. Xét giải

- Xét giải vòng thi trắc nghiệm, tự luận: Được tính theo mỗi vòng thi trắc nghiệm và tự luận. Điểm được xếp từ cao xuống thấp và chỉ số phụ thời gian hoàn thành phần thi.

- Xét giải chung cuộc: Được tính trên tổng điểm của 2 vòng thi trắc nghiệm và phần thi tự luận. Điểm được xếp từ cao xuống thấp và chỉ số phụ thời gian hoàn thành phần thi.

III. Giải thưởng:

1. Giải Cá nhân:

- Giải vòng thi trắc nghiệm, tự luận: Mỗi vòng thi gồm có 30 giải : 01 giải nhất, 03 giải nhì, 06 giải ba và 20 giải khuyến khích được trao cho các thí sinh xếp theo điểm từ cao xuống thấp.

- Giải chung cuộc: gồm có 30 giải: 01 giải nhất, 03 giải nhì, 06 giải ba và 20 giải khuyến khích được trao cho các thí sinh xếp theo điểm từ cao xuống thấp.

Mỗi giải gồm: giải thưởng và giấy chứng nhận của Ban Tổ chức, Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Trong đó, giải Nhất, giải Nhì và giải Ba chung cuộc được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Giải tập thể: Là giải dành cho các cơ quan, trường học có nhiều thí sinh tham gia, có nhiều thí sinh của đơn vị đoạt giải trong các nội dung thi trắc nghiệm và tự luận, có nhiều bài thi đạt điểm cao. Trường hợp nhiều đơn vị có cùng số thành viên tham gia, thì tính số thí sinh đoạt giải cao để lựa chọn.