• Video Hội thi Tầm nhìn xuyên thế kỷ
Thành viên đang online: 331
Tổng số thành viên TTO: 425049

Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin,

tư tưởng Hồ Chí Minh “Tầm nhìn xuyên thế kỷ” lần VII - năm 2013

***

CÁC NỘI DUNG ĐĂNG TRÊN TUỔI TRẺ ONLINE

 I. Giới thiệu tổng quan về hội thi:

Thiết thực kỷ niệm chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và tuổi trẻ: 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2013), 38 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2013), 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013).

Nằm tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong sinh viên, học sinh các trường đại học - cao đẳng - trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn Thành phố; cùng nhà trường nâng cao chất lượng học tập các môn khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, qua đó nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, sinh viên, học sinh.

            Tạo điều kiện để sinh viên, học sinh thành phố nghiên cứu, vận dụng Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh vào học tập và rèn luyện bản thân; bên cạnh đó, tăng cường, nâng cao hiệu quả học tập, nghiên cứu và đưa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần X và Đại hội Đoàn Thành phố lần IX.

            Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Tầm nhìn xuyên thế kỷ” lần VII năm 2013, trong đó phần thi cá nhân trực tuyến được đầu tư, đổi mới về hình thức lẫn nội dung, phần thi được chia làm 3 bảng: Bảng A dành cho sinh viên, học sinh đang theo học tại các trường Đại học - Cao đẳng - Trung cấp chuyên nghiệp thuộc các cơ sở đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh; Bảng B dành cho học sinh Trung học phổ thông đang theo học tại các trường, Trung tâm giáo dục thường xuyên tại TP. Hồ Chí Minh và Bảng C dành cho thí sinh tự do là bạn đọc của Báo Tuổi trẻ online.

Thời gian thi gồm 3 đợt, diễn ra trên Tuổi trẻ online: www.tuoitre.com/trac-nghiem: Đợt 1: Từ 15g00 đến 24g00 ngày 20/4/2013; Đợt 2: Từ 15g00 đến 24g00 ngày 27/4/2013; Đợt 3: Từ 15g00 đến 24g00 ngày 04/5/2013, Chung kết : Từ 19g00 đến 22g00 ngày 11/5/2013.

Hội thi diễn ra từ ngày 20/4 - 18/5/2013 sẽ là nơi thi đua trí tuệ, bản lĩnh và thể hiện tinh thần ham học hỏi tìm hiểu chủ nghĩa Mác- Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.

1. Mời bạn tham gia hội thi trực tuyến Tầm nhìn xuyên thế kỷ:

Tiếp tục phát huy thành công của phần thi cá nhân trực tuyến tại cuộc thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Tầm nhìn xuyên thế kỷ” lần VI năm 2011, phần thi cá nhân trực tuyến của Hội thi “Tầm nhìn xuyên thế kỷ” lần VII năm 2012 trên Tuổi trẻ Online năm nay sẽ có những đổi mới về hình thức nhằm tăng tính hấp dẫn, và tương tác với thí sinh nhiều hơn. 

2. Hướng dẫn cách thức đăng ký: (theo hướng dẫn của Tuổi trẻ)

* Lưu ý: Phần đăng ký thể hiện rõ 3 bảng cho thí lựa chọn: Bảng A dành cho sinh viên, học sinh đang theo học tại các trường Đại học - Cao đẳng - Trung cấp chuyên nghiệp thuộc các cơ sở đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh; Bảng B dành cho học sinh Trung học phổ thông đang theo học tại các trường, Trung tâm giáo dục thường xuyên tại TP. Hồ Chí Minh: Các bảng này phải có hệ thống tên các trường để thí sinh lựa chọn. Tên trường do Ban Tổ chức hội thi cung cấp hệ thống. Tên cơ sở từng đơn vị, sau mỗi phần thi, hệ thống phải xuất được kết quả theo đơn vị.

Bảng C dành cho thí sinh tự do là bạn đọc của Báo Tuổi trẻ online thì không cần hệ thống dữ liệu về đơn vị. 

3. Hướng dẫn cách thức thi:

Hãy chuẩn bị sẳn sàng cho một trải nghiệm mới!

Từ ngày 15/4/2013, giao diện cuộc thi sẽ chính thức xuất hiện trên Tuổi Trẻ Online (http://tuoitre.vn/trac-nghiem). Các bạn thí sinh sẽ thể bắt đầu đăng tài khoản nhân (Link hướng dẫn đăng ký tại đây hoặc các bạn truy cập theo địa chỉ http://esoft.tuoitre.vn/help.aspx).

Khi đã tài khoản nhân được xác nhận, các bạn thể tham khảo các tài liệu trên website của Hội thi thể tham gia phần luyện thi tại mục PHÒNG LUYỆN THI (bắt đầu mở từ ngày 17/4/2013). Ở đây, các bạn thí sinh thể tham gia thi thử với số lượng câu hỏi lượng thời gian như phần thi chính thức. Sau phần thi thử, các bạn sẽ được biết điểm số của mình. Ban Tổ chức sẽ gửi đến bạn lời chúcChúc bạn kết quả tốt trong bài thi chính thức”.

Bạn đã sẳn sàng chinh phục thử thách của 03 đợt thi chưa?

Chọn vào mục PHÒNG THI, Ban Tổ chức sẽ mở tài khoản thi chính thức của các thí sinh.

Các thí sinh đăng nhập tài khoản, bấm chọnLàm bài thi”. Đề được sắp xếp ngẫu nhiên từ ngân hàng đề thi của Ban Tổ chức.

Màn hình sẽ hiện đề thi, cửa sổ nhận thời gian làm bài của bạn thí sinh, kèm đồng hồ đếm ngược 30 phút 00 giây.

MIÊU TẢ NỘI DUNG CÁC PHẦN THI CỤ THỂ

______ 

Tại vòng I, các thí sinh tham gia thi trực tuyến trên trang thi trắc nghiệm của Báo Tuổi trẻ Online trong 03 đợt thi. Mỗi đợt thi được thi 01 lần.

Vào mỗi đợt thi, có 06 phần thi gồm: trắc nghiệm, lật ô số (theo từng cặp dữ liệu tương ứng và đoán hình nền), giải ô chữ, nối sự kiện, tìm từ theo chủ đề. Thí sinh sẽ chọn 04 trong 06 phần thi để làm bài. Tổng thời gian thi là 20 phút.

1. Phần thi trắc nghiệm:

- Nội dung thi: Kiến thức tổng hợp các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, các kiến thức về lịch sử, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của Việt Nam và thế giới.

- Hình thức thi: Trả lời 20 câu hỏi theo dạng trắc nghiệm (a,b,c,d). Mỗi câu trả lời đúng là 01 điểm. Tổng điểm là 20 điểm. 

2. Phần thi lật ô số:

- Nội dung thi: Tất cả các khái niệm, từ ngữ, sự kiện, hình ảnh liên quan đến các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, các kiến thức về lịch sử, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của Việt Nam và thế giới.

- Hình thức thi: Mỗi lần thi sẽ có 1 hình ảnh ẩn dưới 16 ô cửa sổ đánh số từ 1 đến 16. Mỗi ô chứa một khái niệm, định nghĩa, hình ảnh hoặc sự kiện. Người chơi lần lượt chọn 02 ô cửa sổ bất kỳ để xuất hiện các dữ kiện, nếu trùng khớp 2 ô sẽ ghi 01 điểm và ô cửa sổ đó được lật lên thể hiện một mảnh ghép của hình ảnh. Sau khi tất cả các mảnh ghép được mở, thí sinh đoán hình nền dựa trên 4 gợi ý (a,b,c,d). Đoán đúng ghi được 04 điểm. Tổng điểm phần thi này là 20 đ. 

3. Phần thi giải ô chữ:

- Nội dung thi: Tất cả các khái niệm, từ ngữ, sự kiện, liên quan đến các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, các kiến thức về lịch sử, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của Việt Nam và thế giới.

- Hình thức thi: Có một bộ ô chữ gồm 10 hàng ngang. Kèm theo 10 gợi ý cho các từ hàng ngang. Thí sinh sẽ điền từ chính xác vào các ô chữ. Mỗi từ đúng sẽ được 2 điểm. Tổng điểm là 20. 

4. Phần thi nối sự kiện:

- Nội dung thi: Tất cả các sự kiện lịch sử liên quan đến các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Việt Nam và thế giới.

- Hình thức thi: Có hai cột (một cột thời gian - cột số, một cột sự kiện - cột chữ) được hiển thị 10 sự kiện (10 dữ kiện thời gian được đánh số từ 1 - 10, 10 dữ kiện sự kiện lịch sử được đánh chữ từ A - K). Mỗi cột lần lượt hiện 01 dữ kiện bất kỳ trong khoảng thời gian 5 giây. Người chơi sẽ quan sát và điền đúng vị trí của các cặp dự liệu với nhau vào cột trả lời: theo thứ tự 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. 

5. Phần thi điền vào ô trống:

- Nội dung thi: Những câu nói, bài viết của Bác Hồ và các nhân vật lịch sử.

- Hình thức thi: Có 10 câu còn khuyết một số từ, người chơi phải điền vào chổ trống chính xác từ đó. Đánh bằng tiếng việt có dấu. Mỗi câu đúng được 2 điểm. 

6. Phần thi tìm từ theo chủ đề:

- Nội dung thi: khái niệm, từ ngữ, sự kiện, liên quan đến các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, các kiến thức về lịch sử, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của Việt Nam và thế giới.

- Hình thức thi: Một ma trận chữ, người chơi phải tìm ra 5 dữ kiện có nghĩa đúng với chủ đề được đặt ra. Mỗi từ đúng được 20 điểm.