Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh

“Tầm nhìn xuyên thế kỷ” lần 9 - Năm 2017

THỂ LỆ CHUNG KẾT CÁ NHÂN - BẢNG A

Thí sinh vào chung kết cá nhân bảng A: 100 thí sinh (70 thí sinh có tổng điểm 03 đợt thi cao nhất và 30 thí sinh là 10 thí sinh có số điểm cao nhất của mỗi đợt).

Phần 1: Điểm son lịch sử

- 100 thí sinh trả lời 30 câu hỏi bằng hình thức giơ bảng trả lời. Thời gian suy nghĩ và trả lời cho mỗi câu hỏi là 30 giây. Mỗi câu hỏi trả lời đúng ghi được 5 điểm.

- 20 thí sinh có điểm cao nhất sẽ tham gia phần thi Nhận diện tri thức.

Phần 2: Nhận diện tri thức

- Lần lượt mỗi thí sinh sẽ có 2 phút để thực hiện phần thi của mình.

- Có tất cả 9 câu hỏi được bố trí trong ma trận 3x3 và quỹ điểm cho trước là 100 điểm. Trong thời gian 2 phút, thí sinh lựa chọn ô số để trả lời các câu hỏi trắc nghiệm tương ứng, mỗi câu trả lời đúng sẽ được 1 ngôi sao vào ô số đó.

- Phần thi sẽ hoàn thành khi thí sinh hoàn thành 03 ngôi sao xếp được 01 hàng ngang, dọc, chéo bất kỳ. Quỹ điểm sẽ vơi dần theo thời gian và sẽ dừng lại khi thí sinh hoàn thành phần thi. Số điểm của thí sinh là quỹ điểm còn lại cộng với số điểm trả lời đúng (mỗi câu 05 điểm). Thời gian là yếu tố phụ để xét vị trí trên bảng xếp hạng khi các thí sinh trùng điểm.

- 10 thí sinh có điểm cao nhất của cả 2 phần thi sẽ tham gia phần thi Con đường chân lý.

Phần 3: Con đường chân lý

- 10 thí sinh được xếp thứ tự theo điểm từ thấp đến cao. Thí sinh thấp điểm nhất sẽ trả lời đầu tiên. Lần lượt mỗi thí sinh phải đưa ra đáp án của câu hỏi với những ký tự cho sẵn trong vòng 20 giây. Thí sinh có quyền đưa ra câu trả lời khi MC chưa đọc hết câu hỏi và được quyền đưa ra nhiều đáp án khác nhau đến khi tìm được câu trả lời chính xác hoặc đến khi hết giờ. Thí sinh nào trả lời đúng sẽ được qua lượt. Mỗi câu trả lời đúng được cộng thêm 20 điểm.

- Phần thi kết thúc khi chỉ còn lại 03 thí sinh. Các thí sinh này sẽ bước vào phần thi Bản lĩnh tuổi trẻ.

Phần 4: Bản lĩnh tuổi trẻ

- 3 thí sinh xuất sắc nhất sẽ tham gia trả lời giải quyết 01 tình huống do Ban tổ chức đưa ra, sau đó sẽ trả lời câu hỏi của Ban giám khảo. Điểm phần thi này tối đa là 50 điểm. Sau khi kết thúc phần thi, Ban giám khảo sẽ cho điểm trực tiếp bằng cách giơ bảng. Điểm của phần thi là điểm trung bình cộng của Ban giám khảo, làm tròn đến 0,5.

- Sau khi trả lời tình huống, thí sinh có quyền lựa chọn 01 câu hỏi thử thách, trả lời đúng được 30 điểm, trả lời sai bị trừ 30 điểm.

- Kết quả chung cuộc được tính điểm theo điểm tổng của tất cả các phần thi.

A. PHẦN THI CÁ NHÂN:

I. THỂ LỆ:

1. Đối tượng dự thi :

Chia làm 3 bảng:

- Bảng A: Tất cả sinh viên đang theo học tại các trường Đại học - Cao đẳng tại TP. Hồ Chí Minh.

- Bảng B: Tất cả học sinh Trung cấp chuyên nghiệp, Trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục thường xuyên tại TP. Hồ Chí Minh

- Bảng C: Thí sinh tự do là bạn đọc của Báo Tuổi trẻ online.

Lưu ý: Đối với các thí sinh đã đạt giải nhất, nhì, ba trong tất cả hội thi trực tuyến do Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức thì không được tham gia hội thi.

2. Nội dung thực hiện:

- Thí sinh đăng ký và tham gia thi trực tuyến tại trang báo Tuổi trẻ điện tử www.tuoitre.vn hoặc đăng nhập vào trang web của Hội thi thông qua đường dẫn liên kết trên trang tin điện tử Thành Đoàn www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn , Hội Sinh viên Thành phố www.hoisinhvientphcm.com, và các đơn vị Nhà Văn hóa Sinh viên (www.nvhsv.org.vn), các đơn vị sự nghiệp, các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn.

- Đăng ký tạo tài khoản: Từ 08g00 ngày 09/4/2017, thí sinh sẽ đăng ký, tạo tài khoản của cá nhân vào trang web của Hội thi. Tài khoản sẽ được xác nhận qua thư điện tử (email) của cá nhân. Lưu ý: các tài khoản cũ đã đăng ký vẫn được sử dụng.

- Phòng ôn thi: được mở từ 08g00 ngày 12/4/2017 đến hết 14g00 ngày 15/4/2017.

- Thời gian tổ chức thi: gồm 3 đợt:

  • Đợt 1:

Đối với bảng A: từ 08g00 ngày 16/4/2017 đến 24g00 ngày 17/4/2017

Đối với bảng B, C: từ 08g00 ngày 16/4/2017 đến 24g00 ngày 18/4/2017

  • Đợt 2:

Đối với bảng A: từ 08g00 ngày 22/4/2017 đến 24g00 ngày 23/4/2017

Đối với bảng B, C: từ 08g00 ngày 22/4/2017 đến 24g00 ngày 25/4/2017

  • Đợt 3:

Đối với bảng A: từ 08g00 ngày 06/5/2017 đến 24g00 ngày 07/5/2017

Đối với bảng B, C: từ 08g00 ngày 06/5/2017 đến 24g00 ngày 08/5/2017

  • Chung kết:

Bảng A: 14g-17g ngày 14/05/2017 tại Hội trường Thành Đoàn

Bảng B, C: 8g00 đến 24g00 ngày 13/05/2017 thi trực tuyến

- Nội dung thi: liên quan đến việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Bác Hồ, các nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; các Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần XII, nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần X; những vấn đề liên quan đến lịch sử, chính trị, kinh tế, văn hóa của Việt Nam và của Thành phố Hồ Chí Minh; việc vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tế liên quan đến vấn đề giáo dục đào tạo, những kiến thức hiểu biết xã hội; Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần X, Đại hội Đoàn Thành phố lần IX.

- Hình thức dự thi:

* Vòng loại:

Thí sinh tham gia thi trực tuyến trên trang thi trắc nghiệm của Báo Tuổi trẻ Online trong 03 đợt thi, mỗi đợt được thi 03 lần.

Mỗi đợt thi có 03 phần thi lựa chọn và 01 phần thi bắt buộc: các thí sinh lựa chọn 03 trong 04 phần thi để tham gia dự thi (cụ thể gồm các phần sau: trắc nghiệm, đoán từ, giải ô chữ và kết nối dữ kiện) và bắt buộc tham gia phần thi “Đoàn trong tôi”. Tổng thời gian thi là 12 phút.

+ Trắc nghiệm: thí sinh trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm. Mỗi câu trả lời đúng được 2 điểm, trả lời sai không có điểm, thí sinh không trả lời được câu nào có thể bỏ qua để trả lời câu tiếp theo nhưng không được quay lại. Thời gian phần thi này là 03 phút. Tổng điểm tối đa phần thi này là 20 điểm.

+ Đoán từ: Mỗi lần thi xuất hiện lần lượt 10 câu hỏi, đáp án mỗi câu hỏi sẽ được gợi ý số lượng chữ cái và một số chữ cái ngẫu nhiên. Thí sinh điền đáp án vào các chữ cái bị khuyết (có dấu). Mỗi câu hỏi có 18 giây để đoán từ. Mỗi lần điền đúng đầy đủ các chỗ khuyết, thí sinh sẽ được 02 điểm. Thời gian phần thi này là 03 phút. Tổng điểm tối đa phần thi này là 20 điểm.

+ Giải ô chữ: 1 ô chữ gồm 10 câu hỏi được sắp xếp ngẫu nhiên theo hàng ngang, hàng dọc. Mỗi ô chữ giải đúng sẽ đạt 2 điểm. Thời gian phần thi này là 03 phút. Tổng điểm tối đa phần thi này là 20 điểm.

+ Kết nối dữ kiện: lựa chọn những dữ kiện lịch sử, khái niệm, nội dung phù hợp, có hai cột thông tin, mỗi cột có 10 dữ kiện. Thí sinh chọn các cặp thông tin phù hợp giữa hai cột. Mỗi cặp chọn đúng được 2 điểm. Thời gian thi 03 phút. Tổng điểm tối đa phần thi này là 20 điểm.

+ Đoàn trong tôi: có tất cả 16 câu hỏi được bố trí trong ma trận 4x4 và quỹ điểm cho trước là 30 điểm. Trong thời gian 3 phút, thí sinh lựa chọn ô số để trả lời các câu hỏi trắc nghiệm tương ứng, mỗi câu trả lời đúng sẽ được 1 ngôi sao vào ô số đó.

Phần thi sẽ hoàn thành khi thí sinh hoàn thành 04 ngôi sao xếp được 01 hàng ngang, dọc, chéo bất kỳ. Quỹ điểm sẽ vơi dần theo thời gian và sẽ dừng lại khi thí sinh hoàn thành phần thi. Số điểm của thí sinh là quỹ điểm còn lại cộng với số điểm trả lời đúng (mỗi câu 01 điểm).

Khi thời gian kết thúc, hệ thống sẽ tự động ghi nhận điểm của thí sinh đó. Thời gian là yếu tố phụ để xét vị trí trên bảng xếp hạng khi các thí sinh trùng điểm. Điểm số của thí sinh sẽ được ghi nhận sau mỗi đợt thi để trao giải cho 03 thí sinh cao điểm nhất mỗi đợt thi của mỗi bảng dự thi.

* Vòng chung kết:

- Đối với bảng A:

Sau 3 đợt thi của vòng loại, hệ thống sẽ chọn ra 100 thí sinh vào vòng chung kết (70 thí sinh có tổng điểm 03 đợt thi cao nhất và 30 thí sinh là 10 thí sinh có số điểm cao nhất của mỗi đợt) tham gia vòng chung kết tại Nhà văn hóa Thanh niên vào lúc 14g00 ngày 14/5/2017.

- Đối với bảng B, C:

Sau 3 đợt thi của vòng loại, hệ thống sẽ chọn ra 100 thí sinh mỗi bảng vào vòng chung kết là những thí sinh có tổng điểm cao nhất sau 03 đợt thi. Hệ thống chỉ cho phép 200 tài khoản được chọn tham gia vòng chung kết một lần duy nhất từ 19g00 đến 22g00 ngày 14/5/2017.

Trong vòng chung kết, thí sinh sẽ tham gia 06 phần thi trên trang trắc nghiệm. Tổng thời gian của vòng thi chung kết là 18 phút. Khi thời gian kết thúc, hệ thống sẽ tự động ghi nhận điểm của thí sinh đó.

Trước khi bắt đầu một phần thi sẽ có phần cược điểm, điểm cược sẽ tương ứng với mức: 5 điểm, 10 điểm, 15 điểm, 20 điểm. Nếu thí sinh trả lời đúng tất cả các nội dung của phần thi đó sẽ được cộng số điểm cược, nếu sai sẽ bị trừ với số điểm tương ứng. Trang trắc nghiệm sẽ liên tục cập nhật 10 thí sinh đang tạm dẫn đầu để các thí sinh có cơ sở để cược điểm. Kết thúc vòng chung kết, hệ thống sẽ công bố kết quả.

Kết thúc vòng chung kết, hệ thống sẽ công bố kết quả.

II. GIẢI THƯỞNG:

Ban tổ chức trao giải thưởng và giấy khen cho 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba, 02 giải khuyến khích đối với mỗi bảng thi; riêng bảng A trao thêm giải thưởng cho các đơn vị có nhiều thí sinh tham dự ( chỉ xét những đơn vị có trên 1.000 người dự thi); Tại mỗi bảng thi trao 3 giải thưởng cho thí sinh xuất sắc nhất từng tuần.

B. PHẦN THI ĐỘI TUYỂN:

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ CUỘC THI:

+ Bảng A: thành viên đội tuyển là sinh viên các trường Đại học - Cao đẳng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

+ Bảng B: thành viên đội tuyển là học sinh các trường Trung cấp hoặc học sinh hệ trung cấp của các trường Đại học - Cao đẳng.

ĐIỀU 2: ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ THAM GIA, ĐĂNG KÝ DỰ THI:

1. Mỗi trường Đại học - Cao đẳng - Trung cấp đăng ký tối đa 02 đội tuyển. Mỗi đội tuyển gồm 06 người, 05 thành viên chính thức và 01 dự bị. Thành viên dự bị chỉ thay thế khi thành viên chính thức vắng mặt tại buổi thi. Sinh viên các chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chính trị, giáo dục chính trị, lịch sử không được tham gia dự thi.

2. Mỗi sinh viên, học sinh chỉ được tham gia cho một đội tuyển của một đơn vị. Sinh viên, học sinh học hệ nào thi đấu theo bảng tương ứng. Trong trường hợp đội tuyển gồm nhiều thành viên thuộc nhiều bậc đào tạo khác nhau, bắt buộc đội tuyển dự thi theo bậc đào tạo cao nhất của thành viên trong đội tuyển.

3. Đội tuyển đăng ký tham dự theo mẫu (nhận tại Thành Đoàn hoặc tải về từ Website Thành Đoàn). Mỗi thành viên đội tuyển nộp kèm 02 hình 3x4. Các đội tuyển đăng ký theo đơn vị phải được Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường đó giới thiệu và có xác nhận của cấp ủy hoặc Ban Giám hiệu trường.

Địa chỉ gửi phiếu đăng ký : Ban Thanh niên trường học Thành Đoàn - Phòng A3, Số 01 Phạm Ngọc Thạch, Quận 1. Thời hạn đăng ký: hạn chót ngày 10/4/2017.

II. THỂ LỆ VÀ NỘI DUNG THI:

ĐIỀU 3: THỂ LỆ HỘI THI:

Hội thi được chia thành 4 vòng: sơ khảo, bán kết, chung kết và chung kết xếp hạng. Ban tổ chức sẽ bốc thăm chia bảng 1 lần để thiết lập sơ đồ thi đấu cho các vòng. Mỗi bảng 03 đội, thi đấu 01 trận, chọn đội nhất vào tiếp vòng trong.

ĐIỀU 4: NỘI DUNG VÀ THỂ THỨC THI:

1. Vòng sơ khảo : 5 thành viên chính thức sẽ thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

Mỗi thí sinh trả lời 50 câu hỏi chính và 5 câu hỏi phụ trong thời gian 40 phút.

Nội dung câu hỏi:

Liên quan đến kiến thức cơ bản về các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh. Lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lịch sử Hội Sinh viên Việt Nam. Tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của đất nước, thành phố và thế giới. Cuộc đời hoạt động của các nhà khoa học, văn hóa, kinh tế, chính trị tiêu biểu trong nước và thế giới.

Điểm của đội tuyển là tổng điểm của các thành viên trong đội. Ban tổ chức sẽ chọn 27 đội tuyển bảng A, 09 đội tuyển bảng B. Trường hợp số lượng đội tuyển đăng ký ít hơn 27 (đối với bảng A) và 09 (đối với bảng B), số lượng đội vào vòng bán kết do Ban tổ chức quyết định và có thông báo đến các đội dự thi trước khi diễn ra vòng loại 05 ngày. Trường hợp 02 đội trùng điểm ở câu hỏi chính sẽ xét đến tổng điểm câu hỏi phụ.

2. Vòng bán kết: Bảng A gồm 09 trận đấu, Bảng B gồm 3 trận đấu.

Các đội có quyền thay thế thành viên dự bị thành thành viên chính thức trước mỗi trận đấu và báo cáo với Ban Tổ chức danh sách thi đấu của đội trước mỗi trận đấu.

Mỗi trận đấu gồm 03 phần thi:

2.1. Phần 1: Điểm son lịch sử

- Nội dung thi :

Các câu hỏi xoay quanh các nội dung sau: Các mốc thời gian quan trọng trong tiến trình lịch sử, xã hội loài người; Những vấn đề cơ bản của các môn khoa học Mác - Lênin; Những thành tựu cơ bản của đất nước qua những năm đổi mới, của thành phố; Các danh nhân trong nước và quốc tế tiêu biểu trong các lĩnh vực.

- Hình thức thi : Lần lượt mỗi đội cử 1 thành viên lên cùng thi đấu. Mỗi lượt thi với 3 thành viên của 3 đội, tham gia trả lời 01 câu hỏi dưới hình thức trắc nghiệm A, B, C, D, sử dụng thiết bị cảm ứng để đưa ra câu trả lời. Mỗi câu hỏi có 15 giây suy nghĩ và trả lời, cả 3 đội cùng đồng loạt trả lời bằng cách đưa tín hiệu đáp án lên thiết bị do BTC cung cấp. Điểm cho câu trả lời đúng là theo thứ tự đưa đáp án của các đội (10 điểm - 7 điểm - 4 điểm). Điểm tối đa cho phần thi này là 50 điểm.

2.2. Phần 2: Con đường chân lý

5 thành viên đội tuyển cùng tham gia phần thi này.

- Nội dung thi: Quá trình hình thành các học thuyết, các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các thành tựu trên các mặt của thế giới, Việt Nam. Các học thuyết, nguyên lý nổi tiếng của triết học, kinh tế chính trị.

- Hình thức thi: Bao gồm 23 ô số được xếp theo hình vẽ trong đó có 21 ô có câu hỏi với mức điểm là 5 hoặc 10 điểm và 02 ô mất lượt. Lần lượt các đội theo thứ tự A-B-C lựa chọn câu hỏi. Sau khi câu hỏi hiện ra, 3 đội bấm chuông dành quyền trả lời và có 20 giây để trả lời câu hỏi. Nếu đội thứ nhất trả lời sai, 2 đội còn lại giành quyền bổ sung bằng cách ra tín hiệu chuông ngay sau khi người dẫn chương trình ra khẩu lệnh “mời 2 đội còn lại” và đội còn lại vẫn được quyền đưa ra câu trả lời nếu 2 đội trước đó giành quyền mà trả lời sai. Mỗi câu trả lời đúng sẽ đạt số điểm trị giá của câu hỏi, đồng thời, ô số câu hỏi đó sẽ đổi sang màu tương ứng của đội đó (A - đỏ, B - vàng, C - xanh dương).

Nếu hết thời gian vẫn chưa có đáp án đúng, câu hỏi sẽ chuyển sang màu xám (tức không thuộc về đội nào cả). Cứ tiếp tục trả lời câu hỏi, đến khi có 1 đội tạo thành một chuỗi các ô số cùng màu nối từ đường biên vàng sang đường biên đỏ sẽ trở thành đội tìm thấy “Con đường chân lý” và sẽ kết thúc phần thi. Đội chiến thắng sẽ được cộng thêm 20 điểm. Sau khi các ô số đều lật mở mà chưa có đội nào đạt “Con đường chân lý”, phần thi sẽ kết thúc. Có 2 ô mất lượt, khi chọn đúng ô này đội chơi sẽ bị mất mất lượt giành quyền trả lời đầu tiên cho câu hỏi tiếp theo, nhưng vẫn có thể giảnh quyền bổ sung (nếu có) và ô số này sẽ được chuyển thành màu xám.

Sẽ có 6 ô số có phần thưởng bất ngờ: Ưu tiên (3 ô), Thay đổi (3 ô). Nếu chọn đúng vào ô “ưu tiên”, đội nào trả lời đúng sẽ được tiếp tục lựa chọn 1 ô số khác và ưu tiên trả lời mà không cần giành chuông, nếu trả lời sai 2 đội còn lại vẫn tiếp tục được bổ sung nếu còn thời gian. Nếu chọn đúng vào ô “thay đổi”, đội nào trả lời đúng sẽ có quyền đổi màu của một ô thuộc về một trong các đội còn lại hoặc ô màu xám thành màu của mình.

2.3. Phần 3: Tự tin ra biển lớn

- Nội dung thi:

Các kiến thức liên quan đến quá trình hội nhập và phát triển của Việt Nam, của Thành phố Hồ Chí Minh; vai trò của các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình hội nhập và phát triển; kiến thức về Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội Đoàn các cấp.

- Hình thức thi: Mỗi đội có 03 lần lựa chọn câu hỏi trong tổng số 09 câu hỏi, điểm mỗi câu hỏi là 15 điểm. Mỗi đội lần lượt chọn câu hỏi. Thời gian suy nghĩ và trả lời mỗi câu hỏi là 45 giây, được trả lời bổ sung 1 lần, kết quả bổ sung là kết quả tính điểm. Trả lời đúng được trọn số điểm, sai không có điểm. Nếu đội thứ nhất trả lời sai, 02 đội còn lại giành quyền bổ sung bằng cách ra tín hiệu chuông ngay sau khi người dẫn chương trình ra khẩu lệnh “mời 02 đội còn lại”. Thời gian trả lời bổ sung là 30 giây. Trả lời đúng được trọn điểm, sai không có điểm. Sau mỗi câu trả lời đúng sẽ xuất hiện 1 từ khóa, tập hợp 09 câu trả lời sẽ có 09 từ khóa cho 1 chủ đề, các đội giành quyền đoán chủ đề, đúng được 20 điểm, sai không có điểm. Thời điểm đưa ra quyết định để đoán chủ đề do các đội quyết định, không nhất thiết phải đủ 09 từ khóa.

Các đội được quyền đặt ngôi sao hy vọng 1 lần cho 01 câu hỏi, trả lời đúng sẽ nhân đôi số điểm câu hỏi đó, sai không có điểm. Đội trả lời bổ sung câu hỏi có ngôi sao hy vọng, nếu đúng, chỉ được đúng số điểm của câu đó. Việc đặt ngôi sao hy vọng thực hiện trước khi đọc câu hỏi.

Lưu ý: Sau mỗi câu trả lời đúng sẽ xuất hiện 1 từ khóa, tập hợp 9 câu trả lời sẽ có 9 từ khóa cho 1 chủ đề, các đội giành quyền đoán chủ đề, đúng được 20 điểm, sai không có điểm. Trong trường hợp có đội tuyển đoán đúng chủ đề, việc lựa chọn và trả lời các câu hỏi vẫn sẽ tiếp tục nếu các đội vẫn còn lượt lựa chọn. Trường hợp có đội đoán sai chủ đề, đội đó sẽ không được tiếp tục đoán chủ đề nếu các từ khóa tiếp tục được hiện ra. Việc lựa chọn và trả lời các câu hỏi vẫn sẽ tiếp tục nếu các đội vẫn còn lượt lựa chọn.

3. Vòng chung kết, chung kết xếp hạng: Gồm 5 phần thi và câu hỏi thử thách

Các phần thi 1, 3, 5 giống vòng bán kết, bổ sung phần thi thứ 2, 4 như sau:

Phần 2: Bản lĩnh tuổi trẻ

Nội dung thi: vận dụng các kiến thức của các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào giải quyết các vấn đề, sự kiện thực tiễn.

Hình thức thi: Chia cặp thi đấu đối kháng theo thứ tự: A - B, B - C, C - A. Thành viên trong các cặp thi đấu không được trùng nhau.

Mỗi lượt thi đấu đối kháng, mỗi đội cử 2 thành viên tham gia thi đấu. Mỗi trận đấu đối kháng theo cặp sẽ có 01 tình huống hoặc vấn đề, sự kiện thực tiễn. Tình huống sẽ do đội phản biện đưa ra bằng câu hỏi tình huống trực tiếp, bằng clip tối đa 2 phút.Trong 01 cặp thi đấu, Trong 1 phút 30 giây 1 đội suy nghĩ và đưa ra luận điểm quan trọng nhất để giải quyết tình huống, hoặc giải thích các vấn đề, sự kiện thực tiễn. Sau đó, đội còn lại có 45 giây để tranh luận và đưa ra luận điểm phản biện. Đội trả lời có 30 giây để trao đổi lại. Điểm tối đa cho phần thi này là 50 điểm. Điểm cho phần tranh luận, phản biện, đặt câu hỏi của đội bạn tối đa là 20 điểm. Sau khi mỗi đội kết thúc phần thi, Ban giám khảo sẽ cho điểm trực tiếp bằng cách giơ bảng. Điểm của phần thi là điểm trung bình cộng của Ban giám khảo, làm tròn đến 0,5.

Phần 4: Ánh sáng soi đường

- Nội dung thi: giới thiệu về 01 tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh; phân tích nội dung, giá trị của tác phẩm và liên hệ thực tiễn tại đơn vị trong quá trình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hiện nay.

- Hình thức thi : Các đội sẽ chuẩn bị trước 01 tác phẩm của Bác trong danh mục do Ban tổ chức công bố trước và sẽ có tối đa 05 phút để thể hiện trên sân khấu phần thi. Hình thức thể hiện do đội tuyển tự chọn (kể chuyện, hoạt cảnh, sân khấu hóa). Điểm cho phần thi này là 50 điểm. Điểm là điểm trung bình cộng của Ban giám khảo, làm tròn đến 0,5. Ban giám khảo cho điểm bằng cách giơ bảng ngay sau khi 3 đội hoàn tất phần thi. Quá thời gian quy định, cứ mỗi 30 giây trừ 2 điểm trên tổng số điểm của phần thi.

Số lượng người tham gia phần thi không quá 20 người là Đoàn viên, thanh niên, cán bộ, giáo viên, sinh viên, học sinh của đơn vị, trong đó đảm bảo 100% thành viên đội tuyển phải tham gia. Danh sách tham gia phải đăng ký cho Ban tổ chức hội thi trước khi diễn ra trận thi đấu 03 ngày (theo mẫu).

Sau phần thi, Ban giám khảo sẽ đặt cho Đội tuyển 01 câu hỏi liên quan đến tác phẩm. Các đội có 60 giây để trả lời câu hỏi, điểm tối đa cho câu hỏi phụ là 20 điểm. Đại diện Ban giám khảo sẽ quyết định số điểm của đội.

* Câu hỏi thử thách: Câu hỏi thử thách chỉ áp dụng trong các trận chung kết và chung kết xếp hạng, sau khi kết thúc các phần thi, mỗi đội có quyền lựa chọn 01 câu hỏi thử thách ở 2 mức điểm 15 và 30 điểm. Độ khó tăng theo số điểm. Trong quá trình trả lời câu hỏi, được bổ sung 1 lần, kết quả tính điểm là tổng hợp phần trả lời đầu tiên và phần bổ sung. Trả lời đúng được trọn số điểm. Sai bị trừ đúng số điểm đã lựa chọn. Các đội còn lại không được quyền bổ sung. Thời gian suy nghĩ, trả lời và bổ sung là 01 phút.

Các đội quyết định có lựa chọn câu hỏi thử thách theo thứ tự sau:

+ Đội nào thấp điểm chọn trước và trả lời, sau đó đến đội cao điểm kế tiếp chọn câu hỏi và trả lời.

+ Đối với các đội bằng điểm lúc đó, sẽ cho bốc thăm để xác định đội chọn câu hỏi trước.

ĐIỀU 5: NGUYÊN TẮC CHẤM ĐIỂM:

1. Điểm cho công khai sau mỗi phần thi.

2. Thang điểm: đối với các phần thi Ban giám khảo cho điểm trực tiếp, điểm lẻ cho đến 0,5. Đối với các phần thi khác, đúng được trọn số điểm, sai không có điểm.

3. Đội có tổng số điểm cao nhất qua các phần thi là đội thắng cuộc, được vào vòng trong. Trường hợp trùng điểm sẽ phân định bằng câu hỏi phụ.

ĐIỀU 6: CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG: Ở mỗi bảng thi đấu, Ban tổ chức sẽ trao tặng giấy khen và giải thưởng cho tập thể đạt các giải nhất, nhì, ba, khuyến khích, giải cho đơn vị có lực lượng cổ động viên xuất sắc nhất, giải thưởng cho các đơn vị chuẩn bị và tham gia tốt hội thi.

III. TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN, ĐỘI TUYỂN THAM GIA HỘI THI - ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

ĐIỀU 7: TRÁCH NHIỆM CÁC CÁ NHÂN, ĐỘI TUYỂN THAM GIA:

1. Chấp hành nghiêm túc sự phân công của Ban tổ chức về thời gian, địa điểm thi đấu. Chấp hành nghiêm túc điều lệ hội thi.

2. Các cá nhân và đội tuyển khi đã đăng ký tham gia thì không được bỏ cuộc.

3. Các Đoàn trường có trách nhiệm làm việc với Đảng ủy, Ban Giám hiệu về việc hỗ trợ kinh phí và tạo điều kiện cho các đội ôn tập và dự thi.

4. Các Đoàn trường có trách nhiệm theo dõi tình hình sinh viên, học sinh trường tham gia hội thi, tổ chức lực lượng cổ động viên cho các trận đấu có sinh viên, học sinh hoặc đội tuyển trường tham gia thi đấu.

5. Trong quá trình diễn ra hội thi, có thắc mắc khiếu nại vấn đề gì, các đơn vị gửi văn bản do đội trưởng hoặc trưởng đoàn ký về ban tổ chức, chậm nhất 01 ngày sau khi có vụ việc phát sinh. Nếu đội nào vi phạm điều lệ, tùy mức độ sẽ Ban Tổ chức sẽ xem xét và đề xuất hình thức xử lý phù hợp.

ĐIỀU 8:

Điều lệ có hiệu lực từ ngày ban hành. Trong quá trình tổ chức hội thi, nếu thấy có những điểm cần thay đổi cho phù hợp trước khi thi đấu, Ban tổ chức sẽ quyết định và thông báo cho các đội trước khi thi ít nhất 03 ngày.

BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN