Hội thi 'Tầm nhìn xuyên thế kỷ' tạo ra phong trào rộng khắp  
TTO - Ngày 16-4, Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh “Tầm nhìn xuyên thế kỷ” lần 9-2017 đã chính thức bắt đầu với phần thi trực tuyến cá nhân. Chi tiết
Thi thử
(ngày 12/04/2017)
Vòng sơ loại
(ngày 16/04/2017)