Thành viên đang online: 1
Tổng số thành viên TTO: 431304
Video

THỂ LỆ

Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

 năm học 2014 – 2015”

(Ban hành kèm theo Quyết định số  5699 /QĐ-BGDĐT  ngày 03 tháng 12 năm 2014)

 

I. Mục đích và yêu cầu

1. Mục đích

- Là hoạt động thiết thực của tuổi trẻ nói chung và học sinh, sinh viên nói riêng nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI.

- Chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015); 125 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980 – 19/5/2015); 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2015).

- Tuyên truyền kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2014).

- Tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

- Tôn vinh các tấm gương tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2. Yêu cầu

- Triển khai đến các tổ chức đoàn thể, các cơ sở giáo dục và cộng đồng nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Cuộc thi thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên ở trong nước và nước ngoài tham gia.

II. Nội dung và hình thức thi

1. Nội dung

- Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ.

- Những nội dung cơ bản của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Những nội dung cơ bản trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

  - Tìm hiểu và viết về những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cuộc sống.

- Những thành tựu của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, chiến thắng mùa xuân năm 1975 và 40 năm thống nhất đất nước.

- Những thông tin về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước thời gian qua.

- Thông tin về biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam. Hình thức và phương pháp đấu tranh giữ vững chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

- Công ước của Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982, tuyên bố chung của 10 nước ASEAN đã ký kết với Trung Quốc về bộ quy tắc ứng xử trên biển Đông (DOC).

2. Hình thức thi: Thi trực tuyến theo dạng trả lời trắc nghiệm và thi tự luận.

- Phần trắc nghiệm: Thí sinh tham gia 02 vòng thi, mỗi vòng thi có 50 câu hỏi.

- Phần thi tự luận:

+ Thí sinh dự thi làm 01 bài tự luận lựa chọn theo chủ đề do Ban tổ chức đưa ra.

+ Qui cách: Bài thi tự luận dưới dạng viết tay hoặc thực hiện trên file có trang trí mỹ thuật và dài không quá 8 trang khổ A4. Khuyến khích các bài thi trình bày đẹp, có ảnh minh họa. Các bài viết tay cần scan mầu để đảm bảo tính mỹ thuật. Các thí sinh nộp bài dưới dạng một file .dpf (kèm file winword nếu có), lấy tên thí sinh đặt cho tên file. Ban Tổ chức chỉ nhận bài thi tự luận qua email (sẽ thông báo sau).