Thành viên đang online: 302
Tổng số thành viên TTO: 315925
Video

CUỘC THI “TUỔI TRẺ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO

TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH”

(Được ban hành kèm theo Quyết định số  1077 /QĐ-BGDĐT 

ngày 26 tháng 3 năm 2013)

 I. Mục đích và yêu cầu:

1. Mục đích

- Tuyên truyền sâu rộng đến tuổi trẻ và cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của thế hệ trẻ, góp phần thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị khóa XI.

- Chào mừng kỷ niệm 123 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 – 19/5/2013); kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2013) và kỷ niệm 45 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành Giáo dục (16/10/1968 – 16/10/2013).

- Hoạt động hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần IX, nhiệm kỳ 2013 – 2018.

 2. Yêu cầu

- Cuộc thi thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên, thanh niên, học sinh, sinh viên ở trong nước và ngoài nước tham dự.

- Triển khai sâu rộng đến các tổ chức đoàn thể, các cơ sở giáo dục và cộng đồng nhằm đẩy mạnh việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 II. Nội dung và hình thức thi:

1. Nội dung.

- Những lời dạy, chỉ bảo của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ.

- Những nội dung cơ bản của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Tìm hiểu những tấm gương tuổi trẻ anh hùng trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm của dân tộc.

- Những thông tin về tình hình đất nước thời gian gần đây mà tuổi trẻ nên quan tâm.

 2. Hình thức thi: Thi trực tuyến theo dạng trả lời trắc nghiệm và tự luận.

- Phần trắc nghiệm: thí sinh tham gia thi qua 03 vòng, mỗi vòng gồm 30 câu hỏi, tổng cộng có 90 câu hỏi.

- Phần tự luận: Thí sinh dự thi làm 01 bài tự luận lựa chọn theo chủ đề do Ban tổ chức đưa ra. Bài thi tự luận không quá 1.500 từ.

 III. Các thông báo:

A. Thông báo số 01

Triển khai Quyết định số 1077/QĐ-BGDĐT ngày 26/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức”, Ban Tổ chức Cuộc thi thông báo lịch tổ chức như sau:

1. Phòng ôn thi và thi thử: Được mở lúc 08h00 ngày 15/5/2013 đến 24h00 ngày 16/5/2013 (Lịch cũ: Mphòng thi lúc 08h00 ngày 11/5/2013 đến 24h00 ngày 17/5/2013).

2. Khai mạc Cuộc thi: Từ 08h00 thứ sáu, ngày 17/5/2013 (Lịch cũ: Khai mạc 08h00 thứ bảy ngày 18/5/2013)

Ban Tổ chức Cuộc thi trân trọng thông báo và cảm ơn sự quan tâm của quý vị tới Cuộc thi.

Các thông tin liên quan xin liên hệ với thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi: Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội (Đ/c Nguyễn Xuân Hà, ĐT/Fax: 04.38694.984/ 0123.748.5979,  Email: nxha@moet.edu.vn).

B. Thông báo số 02

Thực hiện kế hoạch công tác của ngành năm 2013 và để công tác tổ chức Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được chuẩn bị chu đáo, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Tổ chức Cuộc thi thông báo:

- Điều chỉnh thời gian tổ chức Khai mạc Cuộc thi: Chính thức từ 8h00 thứ Ba, ngày 21/5/2013 (Lịch cũ tại Thông báo số 01: Khai mạc 08h00 thứ Sáu, ngày 17/5/2013)

- Thí sinh đăng nhập vào các địa chỉ sau để đăng ký dự thi:

+ Bộ Giáo dục và Đào tạo       (http://www.moet.edu.vn);

+ Báo Tuổi Trẻ điện tử            (http://tuoitre.vn);

+ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh           (http://www.doanthanhnien.vn);

+ Báo Giáo dục và Thời đại    (http://www.gdtd.vn);

+ Báo Mực tím điện tử            (http://www.muctim.com.vn);

+ Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh

(http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn);

+ Nhà Văn hóa Thanh niên     (http://www.nvhtn.org.vn);

+ Nhà Văn hóa Sinh viên        (http://www.nvhsv.org.vn).  

Thông tin tham khảo Thể lệ cuộc thi, tại địa chỉ sau: http://www.moet.gov.vn/?page=6.4&view=4930.

Ban Tổ chức Cuộc thi trân trọng thông báo và cảm ơn sự quan tâm của quý vị tới Cuộc thi.

Các thông tin liên quan xin liên hệ với thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi: Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 49 Đại Cồ Việt,      Hà Nội (Đ/c Nguyễn Xuân Hà, ĐT/Fax: 04.38694.984/0123.748.5979,               Email: nxha@moet.edu.vn).