Email: contact@tuoitre.vn
Phone: 0918.033.133
Đăng ký

THÔNG BÁO CỦA BAN TỔ CHỨC

SỐ LƯỢNG THÍ SINH ĐĂNG KÝ

 • 1Khu vực Công nhân lao động (3428)
 • 2Khu vực Sinh viên (13859)
 • 3Khu vực Địa bàn, dân cư (5874)
  • 1Đoàn Khối Dân – Chính – Đảng TP. HCM (658)
  • 2Đoàn Liên hiệp HTX Thương mại TP. HCM (306)
  • 3Đoàn Tổng Công ty Điện lực TP. HCM (140)

SỐ LƯỢNG THÍ SINH ĐÃ THI

 • 1Khu vực Công nhân lao động (2053)
 • 2Khu vực Sinh viên (12240)
 • 3Khu vực Địa bàn, dân cư (5693)
 • 1Đoàn Khối Dân – Chính – Đảng TP. HCM (6)
 • 2Đoàn Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (5)
 • 3Đoàn Khối cơ sở Bộ Xây dựng (2)

HẠNG THÍ SINH

 • 1Đang cập nhật
 • 2Đang cập nhật
 • 3Đang cập nhật
 • 1Đang cập nhật
 • 2Đang cập nhật
 • 3Đang cập nhật

TIN TỨC

SỰ KIỆN

Đang cập nhật