Email: contact@tuoitre.vn
Phone: 0918.033.133
Đăng ký

THÔNG BÁO CỦA BAN TỔ CHỨC

SỐ LƯỢNG THÍ SINH ĐĂNG KÝ

 • 1Khu vực Công nhân lao động (1870)
 • 2Khu vực Sinh viên (8584)
 • 3Khu vực Địa bàn, dân cư (2505)
  • 1Đoàn Khối Dân – Chính – Đảng TP. HCM (420)
  • 2Đoàn Liên hiệp HTX Thương mại TP. HCM (173)
  • 3Đoàn Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (81)

SỐ LƯỢNG THÍ SINH ĐÃ THI

 • 1Khu vực Công nhân lao động (1609)
 • 2Khu vực Sinh viên (9070)
 • 3Khu vực Địa bàn, dân cư (2795)
 • 1Đoàn Khối Dân – Chính – Đảng TP. HCM (367)
 • 2Đoàn Liên hiệp HTX Thương mại TP. HCM (221)
 • 3Đoàn Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (74)

HẠNG THÍ SINH

 • 1Đang cập nhật
 • 2Đang cập nhật
 • 3Đang cập nhật
 • 1Đang cập nhật
 • 2Đang cập nhật
 • 3Đang cập nhật

TIN TỨC

Khai mạc hội thi Tự hào sử Việt lần 4-2017

TTO - Hội thi trực tuyến Tự hào sử Việt lần thứ 4-2017 chính thức diễn ra từ 8h30 ngày 14-7. Sẽ có 3 đợt thi trực tuyến và phần thi tự luận với chủ đề “Viết tiếp bản hùng ca tuổi trẻ”. Chi tiết

SỰ KIỆN

Đang cập nhật